Προσφορές

Η MoldTec  έχει την δυνατότητα να σας δώσει προσφορά εντός 2-4 εργάσιμων ημερών ανάλογα με την πολυπλοκότητα του καλουπιού.
Μπορείτε να υποβάλετε τα αρχεία 2D σε *.pdf, *.dxf και 3D σε *.step, *.xt ή *.iges.
Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε περισσότερα από ένα αρχεία, αρχειοθετήστε τα σε αρχείο .zip, πριν τα υποβάλετε

MOLDTEC
Μετάβαση στο περιεχόμενο